Ztstransco లోగో

తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ ప్రసార సంస్థ

విద్యుత్ సౌధ: హైదరాబాద్ - 500 082 : తెలంగాణ రాష్ట్రం: భారతదేశం

క్రొత్త ప్రచురణలు పేజీ

కొత్తవి - సమాచారం / డౌన్ లోడ్