Ztstransco లోగో

తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ ప్రసార సంస్థ

విద్యుత్ సౌధ: హైదరాబాద్ - 500 082 : తెలంగాణ రాష్ట్రం: భారతదేశం

ట్రాన్స్‌మిషన్ నష్టాలు 2014-16 పేజీ

ట్రాన్స్మిషన్ నష్టం - మార్చి వరకు మార్చి వరకు