Ztstransco లోగో

తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ ప్రసార సంస్థ

విద్యుత్ సౌధ: హైదరాబాద్ - 500 082 : తెలంగాణ రాష్ట్రం: భారతదేశం

[ఈ సమాచారం భారత ప్రభుత్వము / సీఏఏ ప్రభుత్వానికి చెందిన పవర్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్ (లు) నుండి ముడిపడి ఉంది]