Ztstransco లోగో

తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ ప్రసార సంస్థ

విద్యుత్ సౌధ: హైదరాబాద్ - 500 082 : తెలంగాణ రాష్ట్రం: భారతదేశం

TOOs_SDC పేజీ

ట్రాన్స్కో ఆఫీస్ ఆర్డర్స్ - ఫ్రేమ్ -3 నుండి 2-1- 2-30 వరకు