Ztstransco లోగో

తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ ప్రసార సంస్థ

విద్యుత్ సౌధ: హైదరాబాద్ - 500 082 : తెలంగాణ రాష్ట్రం: భారతదేశం

బోర్డు డైరెక్టర్లు పేజీ

డైరెక్టర్ల బోర్డు - జాబితా