Ztstransco లోగో

తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ ప్రసార సంస్థ

విద్యుత్ సౌధ: హైదరాబాద్ - 500 082 : తెలంగాణ రాష్ట్రం: భారతదేశం

వైద్య సమాచారం

TSTransco యొక్క ఉద్యోగులు / పింఛనుదారుల కోసం మాత్రమే

ఇతర వైద్య సమాచారం