Ztstransco లోగో

తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యుత్ ప్రసార సంస్థ

విద్యుత్ సౌధ: హైదరాబాద్ - 500 082 : తెలంగాణ రాష్ట్రం: భారతదేశం

TSTransco ఆఫీస్ ఆర్డర్స్ - POs పేజీ

ట్రాన్స్కో ఆఫీస్ ఆర్డర్స్ - ఆర్డర్స్ కొనుగోలు