అతిథి!        వెబ్‌మెయిల్     సైట్ మ్యాప్        భాష  భారతీయ భాష     ఏమిటి<span style="font-family: Mandali;  ">క్రొత్త ప్రచురణలు</span>                                       లాగిన్ 

Ztstransco లోగో

ట్రాన్స్మిషన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ లిమిటెడ్

విద్యుత్ సౌధ: హైదరాబాద్ - 500 082 : తెలంగాణ రాష్ట్రం: భారతదేశం

బ్లాక్ లిస్టెడ్ సంస్థలు పేజీ

జాబితా of వ్యక్తులు or సంస్థలు నియమించబడిన కోసం ప్రత్యేక వివక్ష or బహిష్కరణకు; కూడా కు చాలు a వ్యక్తి or సంస్థ on ఇటువంటి a జాబితా

సంబంధిత వివరణాత్మక ఆవరణాల్లో ఇచ్చిన కారణాల చేత ఇక్కడ క్రింద ఇవ్వబడిన సంస్థలు TSTransco చేత నిశేధింపబడ్డాయి :